Algemene kinesitherapie

Hier worden de dysfuncties van de getroffen zone hersteld. Bv: tenniselleboog, postoperatieve ingrepen, etc... Ervaring en een grondige kennis van de anatomie zijn onontbeerlijk.