Geriatrie

Vier jaar lang werkte ik dagelijks halftijds in een rusthuis waar ik deze specialiteit leerde. Inderdaad, bejaardenzorg is een specialiteit en niet zomaar een basistechniek van de kinesist.